Tee tilannearvio, Sami Sallinen

Aiheuttaako henkilön käyttäytyminen huolta?


Ongelmakäyttäytymisen takana saattaa olla useita vaikuttavia tekijöitä ja harvoin mikään tapaus on aivan
yksiselitteinen. Olennaista tapausten kannalta on kuitenkin se, kuinka ongelmakäyttäytymisen kohde
kokee tilanteen. Jos henkilön käyttäytyminen aiheuttaa huolta, ahdistusta tai pelkoa, asialle on hyvä tehdä
jotain.Ota yhteyttä, niin keskustellaan, Sami Sallinen

Ota yhteyttä, niin keskustellaan!

info@conflictcontrol.fi

puh. 040-161 6411