Tehokas konfliktinratkaisu, Sami Sallinen

Tehokas konfliktinratkaisu

Jokainen konflikti on erilainen ja suunnittelemme toimenpiteet aina vallitsevien olosuhteiden ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Yksinkertaisimmillaan konfliktin selvittämiseen voi riittää yksittäinen keskustelu haastavasti käyttäytyvän henkilön kanssa, vaikeammat tapaukset voivat vaatia pitkäkestoisempia neuvotteluita, strategisen viestinnän suunnittelua, juridista asiantuntemusta ja erilaisia jälkihoitotoimenpiteitä.


Käsittelemme toimeksiantomme aina seuraavan prosessin mukaisesti

1. Alkukartoitus

Alkukartoituksessa selvitetään konfliktiin johtaneet syyt, sen taustavaikuttajat ja mahdolliset seuraukset. Puhelimitse tai onlinessa tapahtuva kartoitus kestää yleensä noin 15-20 minuuttia ja se antaa suuntaviivoja mahdollisille tuleville toimenpiteille. Alkukartoitus on maksuton, joten ota epäröimättä yhteyttä.

RCS prosessi konfliktinratkaisussa

2. Analysointi

Konfliktien ratkaiseminen edellyttää selkeää ja reaaliaikaista tilannekuvaa. Moniammatillinen tiimimme analysoi jokaisen toimeksiantomme huolellisesti psykologisesta, viestinnällisestä, juridisesta ja riskienhallinnallisesta näkökulmasta. Näin pystymme tarjoamaan asiakkaillemme parhaat vaihtoehdot edetä
tapauksessa.

3. Selvitystyö

Jokainen konflikti on erilainen ja toimenpiteet suunnitellaan tapauskohtaisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Tyypillisesti selvitystyö voi pitää sisällään esimerkiksi olemassa olevan materiaalin läpi käyntiä, taustaselvityksiä, neuvotteluita, strategisen viestinnän suunnittelua, sopimusten laadintaa, juridisia toimenpiteitä ja erilaisia konfliktinhallinnan keinoja.

4. Raportointi

Raportoimme asiakkaalle koko toimeksiannon ajan aktiivisesti ja säännöllisesti kaikista suoritetuista toimenpiteistä ja tilanteen kehittymisestä. Tapauksen käsittelyn jälkeen asiakkaalle toimitetaan loppuraportti, jossa voidaan tarvittaessa ottaa myös kantaa mahdollisiin uhka- ja turvallisuusarvioihin sekä antaa toimenpidesuosituksia.

5. Jälkihoito

Vakava konflikti voi aiheuttaa henkisiä vammoja, turvattomuuden tunnetta, pelkotiloja tai voimattomuuden kokemuksia. Jälkihoidon avulla asiakas pystyy palauttamaan työkykynsä ja motivaationsa ennalleen, sekä saamaan työkaluja turvallisuuden tunteen palauttamiseksi.

Huolestuttaako tilanne?

Tee tilannearvio, niin saat selvyyden sinun tai yrityksesi tilanteesta. Tilannearvion avulla saat tietoa ja merkkejä sellaisesta käytöksestä, johon on syytä puuttua.

Jos koet, että tarvitset näkemystä tai ammattiapua ongelmasi kanssa, ota yhteyttä.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan, Sami Sallinen

Ota yhteyttä, niin keskustellaan!

info@conflictcontrol.fi

puh. 040-161 6411